Restaurant Honner – Restaurant Honner v Českých Budějovicích

Naše GDPR

Tento dokument dopodrobna popisuje způsob, jakým portál restauranthonner.cz sbírá, zpracovává a využívá informace, které o vás získá.

Jaká data sbíráme a odkud

Následující typy dat o vaší osobě by mohly být sbírány, ukládány a používány:

 • Informace o vaší návštěvě naší stránky včetně zdroje doporučení, délky návštěvy a navigace během návštěvy.
 • Kontaktní informace, jako váš email, který zadáte při objednávce, nebo rezervaci.
 • Informace, které na naší stránce sami zveřejníte, jako např. komentáře.
 • Informace obsažené v komunikaci proběhlé s naším týmem nebo prostřednictvím naší domény, včetně obsahu zprávy a metadat.
 • Jakékoliv jiné osobní informace, které nám poskytnete.
 • Před poskytnutím osobních dat jiné osoby musíte obdržet její souhlas ke zveřejnění a zpracování veškerých poskytnutých dat.

Jak s vašimi daty naložíme

Osobní informace nám poskytnuté pomocí naší webové stránky mohou být používány pouze pro účely stanovené v tomto dokumentu. Jsou to:

 • Administrace a správa naší stránky a podniku.
 • Umožnění využít služby naší stránkou nabízené.
 • Zasílání zpráv, informací, připomínek, prohlášení a sběru vašich plateb.
 • Zasílání nemarketingových komerčních zpráv.
 • Zasílání vámi vyžádaných emailových připomínek a zpráv.
 • Zasílání novinek na naší stránce pouze s vaším souhlasem (Odběr novinek lze kdykoliv odhlásit. Více informací níže.).
 • Zasílání marketingových zpráv spojených s naším podnikem nebo podnikem pečlivě vybraných třetích stran, které by vás mohly zajímat, poštou nebo emailem (pouze se souhlasem).
 • Poskytnutí statistik třetím stranám (tyto strany ale nebudou schopny z těchto dat identifikovat jakéhokoliv uživatele).
 • Vypořádání se se stížnostmi a dotazy spojenými s naší stránkou.
 • Udržování bezpečnosti a prevence podvodu.
 • Ověření dodržování podmínek používání naší stránky (včetně monitorování komunikačních kanálů na našich stránkách).
 • Jiná využití v souladu se zákonem.

Pokud nám poskytnete vaše osobní informace za účelem jejich publikace na našich stránkách, naložíme s nimi v souladu s podmínkami, za kterých nám je poskytnete.

Nastavení vašeho soukromí může být použito k omezení způsobu, kterým jsou vaše informace na naší stránce publikovány a mohou být změněny prostřednictvím nástrojů jež vám poskytneme.

Bez přímého souhlasu nevydáme vaše informace jakékoliv třetí straně pro účely marketingu.

Zveřejňování vašich dat

Vaše osobní data mohou být poskytnuta našim zaměstnancům, zástupcům policie, pojišťovatelům, profesionálním poradcům, zprostředkovatelům, dodavatelům nebo subdodavatelům pouze za účelem naplnění našeho přístupu k vašim osobním datům, který je popsán v tomto dokumentu.

Naše společnost si vyhrazuje právo poskytnout Vaše osobní data členům naší skupiny společností (dceřiné firmy, sesterské firmy, mateřské společnosti) za účelem naplnění našich povinností popsaných v tomto dokumentu.

Vaše osobní data mohou být zveřejněna:

Jak vaše data ukládáme

Naše společnost provede odpovídající technická a organizační preventivní opatření za účelem zabránění ztráty, zneužití nebo nelegální změny vašich dat.

Veškerá data budou uložena na heslem a firewallem zabezpečených serverech.

Vezměte prosím na vědomí, že veškerá data posílaná přes internet nelze plně zabezpečit a naše společnost nemůže zaručit jejich zabezpečení v plném rozsahu.

Vy jste zodpovědní za udržení vašich osobních přihlašovacích údajů v tajnosti a mimo přihlášení do vašeho účtu vás o heslo nikdo z našeho týmu žádat nebude.

Marketing

Rádi bychom vám zasílali nabídky produktů, které by vás mohly zajímat, informace o akcích a soutěžích. Souhlas k zasílání promo materiálů se dává odděleně od souhlasu s podmínkami ochrany osobních dat.

Tento souhlas může být kdykoliv zrušen.

Pro zrušení souhlasu nás kontaktujte na info@restauranthonner.cz

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Každý uživatel má následující práva na ochranu osobních údajů:

 • Právo na přístup – Naše společnost je povinna vydat kopie dostupných dat o vaší osobě na vyžádání
 • Právo na ratifikaci – Máte právo vyžádat opravu nepřesných, nebo nekompletních údajů o vaší osobě od naší společnosti
 • Právo na vymazání – Za podmínek určených zákonem máte právo si od naší společnosti vyžádat smazání vašich dat předčasně
 • Právo na omezení zpracování – Za podmínek určených zákonem máte právo si od nás vyžádat omezení způsobu, kterým vaše data zpracováváme
 • Právo na protest proti zpracování – Máte právo si stěžovat nebo protestovat proti způsobu kterým jsou vaše data zpracovávána
 • Právo na přenosnost dat – Za podmínek určených zákonem máte právo si vyžádat přeposlání kopie vašich dat vámi určené organizaci nebo přímo vám

V případě potřeby tato práva uplatnit nás prosím kontaktujte na email:

info@restauranthonner.cz

Dodatky

Postupem času by v tomto dokumentu mohlo dojít ke změnám. Pokud budeme mít k dispozici vaše kontaktní informace, o všech provedených změnách vás jejich prostřednictvím informujeme.

Stránky třetích stran

Naše webová stránka obsahuje odkazy na stránky třetí strany. Naše společnost nemá kontrolu a není zodpovědná za zpracování, za politiku ochrany osobních dat ani za jednání třetích stran.

Cookies

Naše webová stránka používá cookies. Cookie je soubor obsahující sérii písmen a čísel sloužící k identifikaci, která je webovým serverem do systému prohlížeče, kde je i ukládána. Tento identifikátor je poté odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč pošle dotaz o webovou stránku na server. Cookies mohou být buď dočasné, anebo dlouhodobé. Dočasné cookies pozbydou platnosti po uzavření prohlížeče, dlouhodobé zůstanou platné až do data ukončení jejich platnosti nebo dokud nejsou manuálně smazány uživatelem. Cookies většinou neukládají žádná data, která by identifikovala uživatele, ale osobní informace ukládané na stránkách mohou často být přímo odkázané? na informace ukládané pomocí cookies.

Naše stránky využívají dlouhodobé i dočasné cookies

Názvy cookies jež využíváme a jejich účely:

Naše stránka používá Google Analytics za účelem sledování návštěvnosti, pohybu uživatelů na stránce, umožnění používání nákupního košíku a vytváření statistik z každodenního užívání stránky. Tyto činnosti slouží k vysledování případných chyb na stránce, zabránění případným podvodům a vylepšení bezpečnosti na naší stránce, přizpůsobení nabídky produktů a vzhledu stránky uživatelským preferencím.

Většina prohlížečů umožňuje uživateli používání cookies odmítnout – například:

V prohlížeči Internet Explorer (verze 10) se cookies blokují v záložce “Nástroje,“ > “Internetové možnosti,“ > “Soukromí“ > “Pokročilé“.

V prohlížeči Firefox (verze 24) se cookies blokují v záložce “Nástroje,“ > “Možnosti,“ > “Soukromí,“ > “Používat vlastní nastavení pro historii,“ (naleznete v rozbalovacím menu) a následně zakázat možnost: “Přijímat cookies ze stránek“.

V prohlížeči Chrome (verze 29) lze zablokovat cookies v menu přes možnost: “Nastavení,“ > “Zobrazit pokročilá nastavení“ > “Nastavení obsahu“ a vybráním možnosti: “Zakázat stránkám nastavovat data“ pod sekcí “Cookies“.

Soubory cookies lze vždy smazat buď manuálně nebo pomocí nástrojů poskytnutých prohlížečem – například:

V prohlížeči Internet Explorer (verze 10) je třeba soubory smazat manuálně (postup najdete zde: HYPERLINK “https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer”https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)

V prohlížeči Firefox (verze 24) se cookies mažou pod “Nástroje,“ > “Možnosti,“ > “Soukromí,“ > “Používat vlastní nastavení pro historii,“ > “Zobrazit cookies,“ a následným zvolením možnosti “Odebrat všechny cookies“

V prohlížeči Chrome (verze 29) lze cookies smazat v “Nastavení,“ > “Zobrazit pokročilá nastavení,“ > “Vymazat údaje o prohlížení,“ a na nově zobrazeném panelu zaškrtnutím možnosti “Smazat soubory cookies a jiná data z webů,“.

Smazání cookies souborů negativně ovlivní funkčnost některých webových stránek.

Přijímáme i platební karty
Přijímáme i platební karty
Přijímáme i stravenky Sodexo
Přijímáme i stravenky Cheque Dejeuner
Přijímáme i stravenky Ticket Restaurant